Trwa ładowanie...
d1w1hbj

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji EUROSNACK SA

...
Share
d1w1hbj

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji EUROSNACK SA

Uchwała Nr 935/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E spółki EUROSNACK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji serii A, b) 2.105.728 (dwóch milionów stu pięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji serii B, c) 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji serii C, d) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E - pod warunkiem dokonania w dniu 25 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLERSNK00016"; 2)
notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROSNACK" i oznaczeniem "ECK". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj