Trwa ładowanie...
d3xeik1

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji INFINITY SA

...
Share
d3xeik1

02.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji INFINITY SA

Uchwała Nr 626/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M spółki INFINITY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 lipca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki INFINITY S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINFNT00014": a) 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji serii E, b) 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji serii F, c) 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii G, d) 55.000 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii H, e) 280.000 (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii J, f) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii K, g) 73.000 (siedemdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii L; 2) określić dzień 6 lipca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki INFINITY S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: a) 2.000.000 (dwóch
milionów) akcji serii C, b) 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji serii D, c) 84.000 (osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji serii I, d) 35.352 (trzydziestu pięciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu dwóch) akcji serii M - pod warunkiem dokonania w dniu 6 lipca 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINFNT00014"; 3) notować akcje, o których mowa w pkt 1) i 2), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INFINITY" i oznaczeniem "IFY". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3xeik1

Podziel się opinią

Share
d3xeik1
d3xeik1