Trwa ładowanie...
d3e6wdz

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki ORZEŁ SA

...

Share
d3e6wdz

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki ORZEŁ SA

Uchwała Nr 1438/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.125.555 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 31 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLORZL000019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod
nazwą skróconą "ORZLOPONY" i oznaczeniem "ORL"; 3) określić dzień 30 grudnia 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.125.555 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLORZL000092". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz