Trwa ładowanie...
d4hrfxi

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda serii C spółki VIDIS SA

...

Share
d4hrfxi

06.10. Warszawa (PAP) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda serii C spółki VIDIS SA

Uchwała Nr 997/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki VIDIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 210.631 (dwustu dziesięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki VIDIS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVIDIS00022"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIDIS-PDA" i oznaczeniem "VDSA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4hrfxi

Podziel się opinią

Share
d4hrfxi
d4hrfxi