Trwa ładowanie...
djh4rpj
djh4rpj

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect praw do akcji SOBET SA

Uchwała Nr 392/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...
Share
djh4rpj

Uchwała Nr 392/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SOBET S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 sierpnia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 95.000 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SOBET S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSOBET00027"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SOBET-PDA" i oznaczeniem "SOBA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

djh4rpj

Podziel się opinią

Share
djh4rpj
djh4rpj