Trwa ładowanie...
d3zqh03

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

...

Share
d3zqh03

12.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

Uchwała Nr 1265/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.820 (jednego tysiąca ośmiuset dwudziestu) obligacji na okaziciela serii K spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00086"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKK0513". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3zqh03

Podziel się opinią

Share
d3zqh03
d3zqh03