Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO FINANCE AB

...
Share
d48blk5

21.11. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO FINANCE AB

Uchwała Nr 1417/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1 spółki PKO FINANCE AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst do 16.000 (szesnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1 spółki PKO FINANCE AB (publ), o wartości nominalnej wynoszącej dokładnie 50.000 euro (pięćdziesiąt tysięcy euro) każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS0545031642"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PKO1015". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5