Trwa ładowanie...
d6nk82c

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

...

Share
d6nk82c

12.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

Uchwała Nr 902/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C i D spółki RONSON EUROPE N.V.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 sierpnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.: a) 83.500 (osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset) obligacji serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNSER00037", b) 23.550 (dwudziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) obligacji serii D, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNSER00045"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RON0617", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
"RON0616". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d6nk82c

Podziel się opinią

Share
d6nk82c
d6nk82c