Trwa ładowanie...
d475uwf

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki UBOAT - LINE SA

...

Share
d475uwf

26.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki UBOAT - LINE SA

Uchwała Nr 1196/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki UBOAT - LINE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 listopada 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 650 (sześciuset pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii A spółki UBOAT - LINE S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLUBTLN00020"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "UBT0914". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf