Trwa ładowanie...
d2ncof8

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki MEDIAN POLSKA SA

...

Share
d2ncof8

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki MEDIAN POLSKA SA

Uchwała Nr 1572/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 975.170 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu siedemdziesięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDNPL00021"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MEDIANPOL-PDA" i oznaczeniem "MDNA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8