Trwa ładowanie...
d490jk0

GPW: Wyznaczenie pierwszego notowania akcji spółki INFOSYSTEMS SA

...
Share
d490jk0

29.11. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego notowania akcji spółki INFOSYSTEMS SA

Uchwała Nr 1450/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INFOSYSTEMS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INFOSYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 2 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINFST00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INFOSYS" i oznaczeniem "IFS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0