Trwa ładowanie...
d1xeaoj

GPW: Zawieszenie obrotu akcjami EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE

...

Share
d1xeaoj

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu akcjami EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE

Uchwała Nr 342/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A.

§ 1 Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A., oznaczonymi kodem "PLRKLMF00010", od dnia 26 marca 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 25 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A., nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj