Trwa ładowanie...
d1812ut

GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółek

...

Share
d1812ut

19.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu akcjami spółek

Uchwała Nr 958/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 1) BINARY HELIX S.A., oznaczonymi kodem "PLBNRHL00013", 2) COOL MARKETING S.A. w upadłości likwidacyjnej, oznaczonymi kodem "PLCOOLM00016", 3) ECOTECH POLSKA S.A., oznaczonymi kodem "PLECTPL00019", 4) HURTIMEX S.A., oznaczonymi kodem "PLHRTIM00013", 5) MEW S.A., oznaczonymi kodem "PLMEWSA00019", 6) POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A., oznaczonymi kodem "PLPAR0000010". 2. Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa
w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 19 sierpnia 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 2013 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1812ut

Podziel się opinią

Share
d1812ut
d1812ut