Trwa ładowanie...
d2fw28t

GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki Boryszew

...

Share
d2fw28t

11.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu akcjami spółki Boryszew

Uchwała Nr 277/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki BORYSZEW S.A. oraz kontraktami terminowymi na te akcje

§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki BORYSZEW S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki BORYSZEW S.A., oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBRSZW00011", od dnia 17 marca 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2014 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 96 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP w związku z § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót następującymi kontraktami terminowymi na akcje spółki BORYSZEW S.A.: 1) FBRSH14, oznaczonymi kodem "PL0GF0004879", 2) FBRSM14, oznaczonymi kodem "PL0GF0005207", 3) FBRSU14, oznaczonymi kodem "PL0GF0005934" - w okresie zawieszenia obrotu akcjami tej spółki, o którym mowa w § 1. § 3 Na podstawie § 96 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP w związku z § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót kontraktami
terminowymi na akcje spółki BORYSZEW S.A. o nazwie skróconej FBRSZ14, które zgodnie z "Warunkami obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje spółek" zostaną wprowadzone do obrotu na sesji w dniu 24 marca 2014 r. Zawieszenie obrotu kontraktami obowiązuje od dnia 24 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. (włącznie). § 4 Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje i kontrakty terminowe, o których mowa w § 1 i § 2, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 14 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) zlecenia maklerskie na akcje i kontakty terminowe, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, nie będą przyjmowane w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, § 2 i § 3. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t