Trwa ładowanie...
d42h04c

GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki EQUITIER

...

Share
d42h04c

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu akcjami spółki EQUITIER

Uchwała Nr 344/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EQUITIER S.A. § 1 Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki EQUITIER S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki EQUITIER S.A., oznaczonymi kodem "PLAPCQT00016", od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 8 kwietnia 2014 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki EQUITIER S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 21 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki EQUITIER S.A., nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c