Trwa ładowanie...
d43g1u5

GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki RODAN SYSTEMS SA

30.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1136/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki RODAN...

Share
d43g1u5

30.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1136/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki RODAN SYSTEMS S.A. na rynku NewConnect

§ 1 1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) oraz § 20 ust. 5 w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że obrót akcjami spółki RODAN SYSTEMS S.A., oznaczonymi kodem "PLRDNST00019", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect podlega zawieszeniu do końca dnia obrotu następującego po dniu ziszczenia się obu poniższych przesłanek: 1) przekazania do publicznej wiadomości przez spółkę RODAN SYSTEMS S.A., w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportu rocznego za rok 2012 sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 2) zawarcia i wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla instrumentów finansowych tej spółki będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. 2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki RODAN SYSTEMS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 W § 1 ust. 1 Uchwały Nr 739/2013
Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r. uchyla się pkt 19). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Kom amp/

d43g1u5

Podziel się opinią

Share
d43g1u5
d43g1u5