Trwa ładowanie...
d2nqx7c

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki VEDIA

...

Share
d2nqx7c

17.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu obligacjami spółki VEDIA

Uchwała Nr 525/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami spółki VEDIA S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii C spółki VEDIA S.A., oznaczonymi kodem "PLVEDIA00037", w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 2. Zawieszenie obrotu obligacjami spółki VEDIA S.A., o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 20 maja 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu,
o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na obligacje spółki VEDIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2nqx7c

Podziel się opinią

Share
d2nqx7c
d2nqx7c