Trwa ładowanie...
d3807cb
d3807cb

GPW: zawieszenie obrotu w związku z nieprzekazaniem raportów kwartalnych

...
Share
d3807cb

17.05. Warszawa (PAP/GPW) - Zawieszenie obrotu w związku z nieprzekazaniem raportów kwartalnych.

Uchwała Nr 458/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 1) GREEN TECHNOLOGY S.A., oznaczonymi kodem "PLINFNT00014", 2) KCSP S.A., oznaczonymi kodem "PLKCSP000015", 3) PLAYMAKERS S.A., oznaczonymi kodem "PLPLMKR00019". 2. Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 18 maja 2012 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka
ta w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3807cb

Podziel się opinią

Share
d3807cb
d3807cb