Trwa ładowanie...
d1dwemw

GPW: Zmiana Uchwały Nr 1245/2012

...

Share
d1dwemw

27.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana Uchwały Nr 1245/2012

Uchwała Nr 1347/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1245/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r.

§ 1 Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia, że w Uchwale Nr 1245/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Począwszy od dnia 7 grudnia 2012 r. do dnia 8 stycznia 2013 r. (włącznie) obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect pozostaje zawieszony.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw