Trwa ładowanie...
d1kbpru
d1kbpru
espi

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (49/2011)

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (49/2011)
Share
d1kbpru
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Akcjonariusze Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 20.07.2011. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Niemcy: - Ilość głosów ? 32.308.176 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 81,94% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 65,11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa: - Ilość głosów ? 2.750.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 6,97% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 5,54% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa: - Ilość głosów ? 4.369.016 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 11,08% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,80%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Company Shareholders Current Report No. 49/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. hereby releases the list of Company shareholders holding 5% or more of the total vote at the Company’s Extraordinary General Shareholders Meeting of July 20th 2011. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Germany: - Number of votes held – 32,308,176 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of July 20th 2011 – 81,94% - Percentage share of the total vote – 65.11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Prosta 70, 00-838 Warsaw, Poland: - Number of votes held – 2,750,000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of July 20th 2011 –6,97% - Percentage share of the total vote – 5.54% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa: - Number of votes held – 4,369,016 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of July 20th 2011 –11.08% -
Percentage share of the total vote – 8.80% July 21st 2011 | |

d1kbpru

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-07-21 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kbpru

Podziel się opinią

Share
d1kbpru
d1kbpru