Trwa ładowanie...
dm5tgj2

GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (73/2011)

GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (73/2011)

Share
dm5tgj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 24.11.2011 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: ? Pan Hans-Joachim Ziems ? Pan Dr. Hans-Kurt von Werder Pan Hans-Joachim Ziems ( ur. w 1954) ukończył studia handlowe. Pan Hans-Joachim Ziems pracował na kierowniczych stanowiskach między innymi w Pro Markt-Holding AG, oraz Ziems & Partner Unternehmensberater. Od kwietnia 2011 Pan Hans-Joachim Ziems pracuje w koncernie Pfleiderer AG gdzie pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za restrukturyzację. Pan Hans-Joachim Ziems zgodnie z wiedzą Spółki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Hans-Kurt von Werder ( ur. w 1964 r.)
ukończył studia techniczne na Uniwersytecie w Hanowerze oraz podyplomowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Braunschweig. Posiada tytuł Doktora inżyniera. Pan Hans-Kurt von Werder pracował na kierowniczych stanowiskach w Instytucie Automatyki Przemysłowej w Braunschweig, VB Autobatterie GmbH, Johnson Controls. Od 2005 Pan Hans-Kurt von Werder pracuje w koncernie Pfleiderer AG, gdzie jest dyrektorem technicznym i Generalnym Dyrektorem Pfleiderer Engineering International GmbH. Pan Hans-Kurt von Werder nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of members of Company’s Supervisory Board RB 73/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo (hereinafter the „Company” informs on appointing on 24.11.2011: · Mr Hans-Joachim Ziems · Mr Hans-Kurt von Werder to the Company’s Supervisory Board. Mr Hans-Joachim Ziems ( born 1954 ) has a degree in commerce. Mr Hans-Joachim Ziems in his professional career worked on the management positions among others in Pro Markt-Holding AG, and Ziems & Partner Unternehmensberater. Since April 2011 Mr Hans-Joachim Ziems has been working for Pfleiderer Group as a Member of the Executive Board for Restructuring Mr Hans-Joachim Ziems is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Hans-Joachim Ziems has not been entered
in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Mr Hans-Kurt von Werder ( born 1964) is a graduate of the Studies in mechanical engineering at the University of Hannover and postgraduate economic studies at the University of Braunschweig. He has degree of Doctor Ingeneer. Mr Hans-Kurt von Werder in his professional career worked on the management positions in Institute for Manufacturing Automation and Handling Technology in Braunschweig, VB Autobatterie GmbH, Johnson Controls. Since 2005 Mr Hans-Kurt von Werder has been working for Pfleiderer Group where he is Chief Technical Officer of Pfleiderer AG and General Director of Pfleiderer Engineering International GmbH. Mr Hans-Kurt von Werder is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities
competitive to the Issuer’s business. Mr Hans-Kurt von Werder has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 25.11.2011 | |

dm5tgj2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-11-25 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2