Trwa ładowanie...
d326ajm

GRAJEWO - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2014 (12/2015)

GRAJEWO - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2014 (12/2015)

Share
d326ajm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej ?Spółka?) informuje o podjęciu w dniu 19.03.2015 r. uchwały w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 60.549 tysięcy zł na kapitał zapasowy. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Management Board recommendation concerning distribution the Company’s profit for business year 2014 Current Report No. 12/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (hereinafter the „Company”) informs about adopting on March 19th, 2015 a resolution on a motion of the Management Board to General Meeting of Shareholders concerning distribution the Company’s profit for business year 2014. The Management Board of the Company recommends allocating the net profit for 2014 business year amounting to PLN 60,549 thousand to the Company’s supplementary capital. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 2015-03-20

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-20 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm