Trwa ładowanie...
d22nvgu

GRAJEWO - Wykaz raportów upublicznionych w 2013 roku (10/2014)

GRAJEWO - Wykaz raportów upublicznionych w 2013 roku (10/2014)

Share
d22nvgu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Wykaz raportów upublicznionych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo SA przekazuje wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki oraz są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.pfleiderer.pl. Raport sporządzono na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Grajewolistaraportów_2013.pdf
Grajewolistofreports2013.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. presents the list of all current and periodical reports published in 2013. The all reports are available in company’s registered office in Grajewo and on web site www.pfleiderer.pl.Pursuant to the Art. 65 item 1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies, dated 29 July 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539 with subsequent changes), 2014-03-12

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22nvgu

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-12 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22nvgu

Podziel się opinią

Share
d22nvgu
d22nvgu