Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

GREMI MEDIA - Zawarcie znaczącej umowy (8/2014)

GREMI MEDIA - Zawarcie znaczącej umowy (8/2014)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GREMI MEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GREMI Media S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A., a spółkami zależnymi od Gremi Sp. z o.o. przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 5.679.000 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa rozliczeniowa zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Obligatariuszem, a Jupiter S.A. jako Emitentem, na mocy której strony postanowiły rozliczyć przysługującą Spółce wierzytelność w wysokości 2 000 000 zł, z tytułu obligacji serii G wyemitowanych przez JUPITER S.A. Zgodnie z umową Strony postanowiły, że w/w wierzytelność została spłacona przez Emitenta wekslem wystawionym na sumę 2 000 000 zł oprocentowaną na warunkach rynkowych, którego płatność nastąpi w terminie nie wcześniej niż po 30 czerwca 2014r., pod warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w ramach nowego programu emisji. Warunek ten w dniu 14 kwietnia 2014r. został
spełniony. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREMI MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
GREMI MEDIA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
(12) 632-13-50 (12) 637-71-80
(telefon) (fax)
gremimedia@gremi.pl www.gremimedia.eu
(e-mail) (www)
954-11-07-984 273038318
(NIP) (REGON)
d29oy0t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-04-15 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t