Trwa ładowanie...
d2wch0d

GROCLIN - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce. (1/2015)

GROCLIN - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce. (1/2015)

Share
d2wch0d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna (?Spółka?) informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Drzymały o zmniejszeniu udziału w Spółce. Pan Zbigniew Drzymała na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) poinformował Spółkę, że jego udział w ogólnej licznie głosów w Spółce zmniejszył się o 5,26% oraz spadł poniżej 5% wskutek ich sprzedaży na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sprzedaż akcji Groclin S.A. nastąpiła w okresie od 9 września do dnia 23 grudnia 2014. Spółka nie otrzymała informacji, w którym dniu miały miejsce transakcje powodujące zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5%. Dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki przez Pana Zbigniewa Drzymałę wynosił 1.134.744 szt. i stanowił 9,80% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. W wyniku
dokonanych transakcji, wg informacji z dnia 5 stycznia 2015 roku, stan posiadania akcji Spółki przez Pana Zbigniewa Drzymałę wynosił 525.934 szt., co stanowi 4,54% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę: ?Na podstawie Art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, informuję że mój udział w ogólnej liczbie głosów spadł 5%. Dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki na dzień 09 września 2014 roku wynosił 1 134 744 szt. i stanowił 9,80% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. W wyniku dokonanych transakcji mój stan posiadania akcji Spółki wynosił 525 934 szt., co stanowi 4,54% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz kapitale zakładowym. Transakcje zbycia 608 810 akcji spółki Groclin S.A. nastąpiły na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie od 09 września do 23 grudnia 2014 roku.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wch0d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-065 | | Grodzisk Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Słowiańska | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 62 87 100 | | 61 62 87 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@groclin.com | | www.groclin.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wch0d

Podziel się opinią

Share
d2wch0d
d2wch0d