Trwa ładowanie...
d10mual
d10mual
espi

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (125/2013)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (125/2013)
Share
d10mual

\| \| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|

\| \| \| \| Raport bieżący nr \| 125 \| / \| 2013 \| \| \| \| \| \|

d10mual

\| \| Data sporządzenia: \| 2013-10-21 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Skrócona nazwa emitenta \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| GRUPA AZOTY SA \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Temat \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

d10mual

\| \| Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Podstawa prawna \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Treść raportu: \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

d10mual

\| \| Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 14 października 2013 roku 300 akcji Spółki za średnią cenę 76,02 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 14 października 2013 roku 150 akcji Spółki za średnią cenę 76,38 zł za akcję, ? nabycie w dniu 15 października 2013 roku 1.539 akcji Spółki za średnią cenę 76,92 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 15 października 2013 roku 1.235 akcji Spółki za średnią cenę 76,98 zł za akcję, ? nabycie w dniu 16 października 2013 roku 1.317 akcji Spółki za średnią cenę 76,05 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 16 października 2013

roku 1.776 akcji Spółki za średnią cenę 76,12 zł za akcję, ? nabycie w dniu 17 października 2013 roku 700 akcji Spółki za średnią cenę 76,99 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 17 października 2013 roku 700 akcji Spółki za średnią cenę 77,19 zł za akcję, ? nabycie w dniu 18 października 2013 roku 200 akcji Spółki za średnią cenę 77,31 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 18 października 2013 roku 200 akcji Spółki za średnią cenę 77,65 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 21 października 2013 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa

prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

RAPORT BIEŻĄCY

d10mual

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

\| \| MESSAGE (ENGLISH VERSION) \| \|

d10mual

\| --- \| --- \| --- \|

\| \| Transactions in financial instruments of Grupa Azoty S.A. The Management Board of Grupa Azoty S.A. ("the Company") reports that it has been notified, pursuant to Art. 160.1 of the Act on Trading in Securities of July 29th 2005 (Dz. U. No. 183, item 1538, as amended), of transactions in Company financial instruments, executed by a person closely related to two members of the Company's Supervisory Board. According to the notifications, the person executed the following transactions: • purchase, on October 14th 2013, of 300 Company shares for an average price of PLN 76.02 per share,• sale, on October 14th 2013, of 150 Company shares for an average price of PLN 76.38 per share,• purchase, on October 15th 2013, of 1539 Company shares for an average price of PLN 76.92 per share,• sale, on October 15th 2013, of 1235 Company shares for an average price of PLN 76.98 per share,• purchase, on October 16th 2013, of 1317 Company shares for an average price of PLN 76.05 per share,• sale, on October 16th 2013, of 1776

Company shares for an average price of PLN 76.12 per share,• purchase, on October 17th 2013, of 700 Company shares for an average price of PLN 76.99 per share,• sale, on October 17th 2013, of 700 Company shares for an average price of PLN 77.19 per share,• purchase, on October 18th 2013, of 200 Company shares for an average price of PLN 77.31 per share,• sale, on October 18th 2013, of 200 Company shares for an average price of PLN 77.65 per share. All of the transactions were executed on the Warsaw Stock Exchange during regular trading sessions. The notifications are dated October 21st 2013. The person required to disclose the above information has not consented to the publication of the details specified in Section 2.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance on release and disclosure of information on certain transactions in financial instruments and the rules for drawing up and keeping a list of persons having access to certain inside information, dated November 15th 2005. Legal basis: Art. 160.4

of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2010, No. 211, item 1384, as amended). \| \|

d10mual

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

\| \| \| GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA \| \| \| \| \| \|

\| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|

\| \| \| (pełna nazwa emitenta) \| \| \| \| \| \|

\| \| \| GRUPA AZOTY SA \| \| Chemiczny (che) \| \| \| \|

\| \| \| (skrócona nazwa emitenta) \| \| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) \| \| \| \|

\| \| \| 33-101 \| \| Tarnów \| \| \| \|

\| \| \| (kod pocztowy)

\| \| (miejscowość) \| \| \| \|

\| \| \| Kwiatkowskiego \| \| 8 \| \| \| \|

\| \| \| (ulica) \| \| (numer) \| \| \| \|

\| \| \| +48 14 633 07 81 \| \| +48 14 633 07 18 \| \| \| \|

\| \| \| (telefon) \| \| \| (fax) \| \| \|

\| \| \| ir.tarnow@grupaazoty.com \| \| http://tarnow.grupaazoty.com \| \| \| \|

\| \| \| (e-mail) \| \| \| (www) \| \| \|

\| \| \| 8730006829 \| \| 850002268 \| \| \| \|

\| \| \| (NIP) \| \| \| (REGON) \| \| \|

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2013-10-21 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10mual

Podziel się opinią

Share
d10mual
d10mual