Trwa ładowanie...
d2fau6p

GRUPA DUON S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej z Ekoenergiz (35/2015)

GRUPA DUON S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej z Ekoenergiz (35/2015)

Share
d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawezwanie do próby ugodowej z Ekoenergiz | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje, że w dniu 2 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o posiedzeniu Sądu z wniosku Ekoenergiz S.A. z siedzibą w Olsztynie o zawezwanie do próby ugodowej. O roszczeniu Ekonergiz S.A., Spółka informowała w 2011 r. w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w związku z ofertą publiczną 50 mln akcji serii K. Ponadto raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Spółka informowała o zawezwaniu Spółki do próby ugodowej w przedmiotowej sprawie, a następnie raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. o umorzeniu przez Sąd postępowania w tej sprawie. We wniosku spółka Ekoenergiz S.A. (wnioskodawca) zawezwała spółkę Grupa DUON S.A. do zawarcia ugody w sprawie o zapłatę na rzecz Ekoenergiz S.A. kwoty 706.833.000,00 zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez wnioskodawcę na skutek zachowań Spółki, polegających na nieupoważnionym przekazaniu i nieupoważnionym wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa wnioskodawcy. W ocenie Zarządu spółki Grupa DUON S.A. roszczenie Ekoenergiz S.A. jest zupełnie bezpodstawne, gdyż brak jest przesłanek warunkujących powstanie odpowiedzialności Grupa DUON S.A. za roszczenie, którego domaga się Ekoenergiz S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2015-09-03 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

Podziel się opinią

Share
d2fau6p
d2fau6p