Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b
espi

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? PBG S.A. w upadłości układowej (4/2013)

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? PBG S.A. w upadłości układowej (4/2013)
Share
d2ebm4b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji ? PBG S.A. w upadłości układowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Grupa DUON S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Grupa DUON S.A. o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") PBG S.A. w upadłości układowej ("PBG") informuje, że w wyniku transakcji pakietowych, zawartych w ramach sesji giełdowej w dniu 17 kwietnia 2013 roku, sprzedało wszystkie należące do PBG akcje w spółce Grupa DUON S.A. w ilości 15.718.841 akcji. Transakcja została rozliczona w dniu 22 kwietnia 2013 roku. Przed zmianą stanu posiadania, spółka PBG posiadała bezpośrednio 15.718.841 akcji Grupa DUON S.A., z których przysługiwało PBG 15.718.841 głosów, stanowiących 15,34% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie stanu posiadania spółka
PBG nie posiada akcji w spółce Grupa DUON S.A. PBG nie posiada podmiotów zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio akcje spółki Grupa DUON S.A. oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2013-04-24 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b