Trwa ładowanie...
d2n9t8i
d2n9t8i
espi

GRUPA EMMERSON - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (1/2015) - EBI

GRUPA EMMERSON - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (1/2015)
Share
d2n9t8i
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Grupa Emmerson S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Sławomira Cal-Całko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z końcem dnia 31 grudnia 2014 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Sławomirowi Cal-Całko za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krajewski Prezes Zarządu
Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n9t8i

Podziel się opinią

Share
d2n9t8i
d2n9t8i