Trwa ładowanie...
dhgp2iw

Grupa HRC Spółka Akcyjna - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 20 ... - EBI

Grupa HRC Spółka Akcyjna - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (3/2015)

Share
dhgp2iw
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki WBS Audyt Sp. z o.o. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Macoch Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw