Trwa ładowanie...
dfeklm7

GRUPA NOKAUT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczeni...

GRUPA NOKAUT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta (3/2013)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 roku Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 roku Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oświadcza, że: - zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013 roku; - zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2013 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 roku Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego nastąpi wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok ? 21 marca 2013 roku Jednostkowy raport roczny za 2012 rok ? 21 marca 2013 roku Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oświadcza, że zgodnie z § 102 ust.1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 58 58 900 | | 58 662 03 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestorzy@nokaut.pl | | www.grupanokaut.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2013-01-08 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7