Trwa ładowanie...
d12dv06

Grupa TP miała 1,998 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w I kw. '09 (opis2)

28.4.Warszawa (PAP) - Grupa TP miała w pierwszym kwartale 2009
roku 1,998 mld zł przychodów z telefonii komórkowej, czyli o 4,5
proc. mniej niż w tym samym okresie 2008 roku....

Share
d12dv06

28.4.Warszawa (PAP) - Grupa TP miała w pierwszym kwartale 2009 roku 1,998 mld zł przychodów z telefonii komórkowej, czyli o 4,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2008 roku. Marża EBITDA spadła o 10,6 pkt proc. do 28,2 proc. na koniec pierwszego kwartału 2009 roku.

Prezes TP Maciej Witucki podtrzymał we wtorek wcześniejsze zapowiedzi, że w 2009 roku trudno jest oczekiwać wzrostu rynku mobilnego.

"Dalsze osłabienie złotego w pierwszym kwartale 2009, zwiększyło niektóre koszty operacyjne wyrażone w euro. Wpływ ten był widoczny w różnych kategoriach kosztów, m.in. w kosztach sprzedaży, kosztach dotyczących sieci i systemów informatycznych oraz kosztach rozwoju produktów (wliczanych do kosztów usług obcych)" - napisała TP SA w komunikacie.

d12dv06

"Dodatkowo, niekorzystne kursy walutowe spowodowały wzrost kosztów roamingu, który zniwelował oszczędności w rozliczeniach z operatorami w ruchu krajowym (wynikające z niższych stawek MTR). W konsekwencji, marża EBITDA dla telefonii komórkowej spadła do 28,2 proc." - podano.

TP SA podała, że spadek przychodów w segmencie telefonii komórkowej wynikał ze spadku przychodów z usług hurtowych o 12,2 proc. z powodu obniżek stawek MTR oraz spadku wskaźnika ARPU w usługach detalicznych o 3,7 proc. (pomimo wzrostu AUPU o 23,8 proc.), w wyniku świątecznych promocji z darmowymi połączeniami oraz stopniowej migracji klientów abonamentowych do nowych planów taryfowych.

"W pierwszym kwartale 2009, na rynku komórkowym doszło do niemal całkowitego zahamowania wzrostu (wyniósł jedynie 0,9 proc. w ujęciu wartościowym). Zasadniczą przyczyną tego spowolnienia, były dwie obniżki stawek MTR: o 15 proc. w maju 2008 roku oraz o 36 proc. wprowadzona efektywnie w marcu 2009 roku, a dodatkowym czynnikiem był spadek cen, spowodowany zaostrzającą się konkurencją" - podała TP SA.

"W tak wymagających warunkach przychody Orange spadły o 4,5 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej spadły o 1,6 proc. w wyniku odłożonego w czasie wpływu świątecznych promocji z darmowymi połączeniami oraz stopniowej migracji klientów abonamentowych do nowych planów taryfowych. Wpływ powyższych czynników został częściowo skompensowany przez wzrost przychodów ze sprzedaży pod marką Orange usług stacjonarnych, głównie szerokopasmowego dostępu do Internetu, którego liczba klientów wzrosła na przestrzeni roku pięciokrotnie, do poziomu 127 tys." - podano.

d12dv06

Spółka podała też, że na rynku hurtowym, spadek przychodów wyniósł 12,2 proc., z powodu obniżki stawek MTR narastająco o około 25 proc. (spadek ten zrównoważony został częściowo przez wzrost ruchu przychodzącego).

"W tym roku nie ma szans na wzrost rynku mobilnego" - powiedział dziennikarzom Witucki.

Liczba klientów zmniejszyła się na koniec pierwszego kwartału 2009 roku w ujęciu rocznym o 2,3 proc. do 13,681 mln. Na koniec 2008 roku Centertel miał 14,182 mln klientów.

TP SA podała, że liczba klientów abonamentowych wzrosła o 11,2 proc. do 6,311 mln, a udział w ogólnej liczbie klientów wyniósł 46,1 proc. i jednocześnie spadła liczba klientów usług przedpłaconych o 11,5 proc. rok do roku i jest to skutek zakończenia procesu racjonalizacji tej bazy klientów, zapoczątkowanego w 2008 roku.

d12dv06

Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego internetu wzrosła o 40,5 proc. do 368.000 na koniec pierwszego kwartału 2009 roku.

TP podała również, że zagregowane ARPU dla usług telefonii komórkowej wyniosło w pierwszym kwartale 2009 roku 44,8 zł wobec 47,8 zł rok wcześniej oraz wobec 50,0 zł na koniec IV kw. 2008 roku.

Zagregowane ARPU z usług głosowych wyniosło w I kw. 2009 roku 34,2 zł wobec 37,5 zł rok wcześniej oraz wobec 37,3 zł w IV kw. 2008 roku. ARPU z usług przesyłu danych wyniosło odpowiednio 10,6 zł wobec 10,3 zł rok wcześniej i wobec 12,7 zł w IV kw. 2008 r.

Udział Orange w rynku pod względem liczby klientów wyniósł 31,0 proc. wobec 33,6 proc. rok wcześniej i wobec 32,1 proc. na koniec grudnia 2008 roku.

Pod względem przychodów udział Orange w rynku wyniósł 32,0 proc. wobec 34,0 proc. rok wcześniej i wobec 33,0 proc. na koniec IV kw. 2008 roku.(PAP)

bas/ epo/ gor/

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06