Trwa ładowanie...
djj70xh
espi
11-03-2013 07:08

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
djj70xh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody operacyjne 617 668 633 110 147 591 153 675
Zysk brutto z działalności operacyjnej 378 395 392 332 90 417 95 231
Zysk (strata) brutto (512 897) (1 387 581) (125 208) (319 587)
Zysk (strata) netto (541 514) (1 467 196) (132 194) (337 924)
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1.46) (5.35) (0.36) (1.23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 322 462 279 409 77 070 67 654
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 457 604 (366 548) 110 464 (85 597)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (418 334) (125 185) (102 083) (30 386)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 306 913 (133 367) 86 464 (50 012)
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 8 801 337 10 201 519 2 152 864 2 309 708
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 773 084 7 005 304 1 412 133 1 586 058
Zobowiazania długoterminowe 4 430 316 5 471 780 1 083 684 1 238 856
Zobowiązania krótkoterminowe 1 342 768 1 533 524 328 449 347 202
Kapitał własny 3 028 253 3 196 215 740 731 723 650
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012_Raport roczny Grupy Kapitalowej GTCSA_pl_FINAL.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GTC SA za rok 2012
2012_Annual Report of GTC Group_eng_FINAL.pdf Consolidated Annual Report for 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

djj70xh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | IFRS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-11 | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-11 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2013-03-11 Piotr Kroenke Członek Zarządu Piotr Kroenke
2013-03-11 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Mariusz Kozłowski
2013-03-11 Jacek Wachowicz Członek Zarządu Jacek Wachowicz
2013-03-11 Yovav Carmi Członek Zarządu Yovav Carmi
2013-03-11 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-11 Andzej Płatek Główny Księgowy Andrzej Płatek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

djj70xh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djj70xh
djj70xh