Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

GTC - Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez Członka Zarządu Spółki (14/2012)

GTC - Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez Członka Zarządu Spółki (14/2012)
Share
d1wlqt1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 23 marca 2012 r. otrzymał informacje o transakcjach zakupu akcji Globe Trade Centre S.A. przez członka Zarządu Spółki, który nabył 2.000 akcji w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym po średniej cenie 6,02 zł za akcję w dniu 23 marca 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Purchase of shares of Globe Trade Centre S.A. by member of the Management Board of the Company The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company"), informs that on 23 March 2012 it received an information on purchase of shares of Globe Trade Centre S.A. by a member of the Management Board of the Company, who purchased 2,000 shares in the standard session transactions at an average price of PLN 6.02 per share on 23 March 2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 5
(ulica) (numer)
022 606 07 00 022 606 04 10
(telefon) (fax)
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-25-113 012374369
(NIP) (REGON)
d1wlqt1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2012-03-23 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1