Trwa ładowanie...
d2ikwhu

GUS: od stycznia do września 2015 wynik finansowy netto banków gorszy niż przed rokiem

W okresie I-IX 2015 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, czyli o 12,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podał GUS w piątkowym komunikacie.

Share
d2ikwhu

GUS podał w piątek dane dotyczące sektora bankowego między styczniem a wrześniem br. Poinformował, że suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6 proc. i wyniosła 1605,8 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,3 proc., do 953,0 mld zł, a depozytów o 10,5 proc., do 889,6 mld zł.

"Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,9 proc. do 41,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 8,2 proc. do poziomu 26,0 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 10,0 mld zł (spadek o 2,3 proc.). Ponadto, w okresie I-IX 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 18,9 proc. i wyniosły 0,9 mld zł" - głosi komunikat GUS.

Urząd dodaje, że koszty działania banków wzrosły o 1,8 proc. do 20,9 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 54,2 proc., tj. 11,3 mld zł (spadek o 0,5 proc.), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 4,6 proc., do 9,5 mld zł.

d2ikwhu

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, dodaje GUS, wyniosły 5,2 mld zł (o 11,1 proc. mniej niż rok wcześniej), z czego 99,2 proc. tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 3,8 proc. i wyniosła 2,1 mld zł. Rezerwy wzrosły o 1,5 proc., do 0,4 mld zł - informuje urząd.

"Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw" - głosi komunikat.

W rezultacie, dodaje GUS, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,2 mld zł (o 13,3 proc.) i osiągnął wartość 14,0 mld zł. Natomiast podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,7 mld zł (o 13,8 proc. mniej niż rok wcześniej).

d2ikwhu

Podziel się opinią

Share
d2ikwhu
d2ikwhu