Trwa ładowanie...
dw8h4vf

GUS: PKB w IV kwartale 2016 roku wzrósł o 2,7 proc. rdr (opis)

PKB w IV kwartale 2016 roku, niewyrównany sezonowo, wzrósł o 2,7 proc. rok do roku - podał we wtorek GUS. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc., a szacunek flash wynosił 2,7 proc.

Share
dw8h4vf

Z kolei w IV kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1 proc. - poinformował GUS.

W przypadku danych niewyrównanych sezonowo, popyt krajowy w IV kwartale rok do roku, według danych GUS, wzrósł o 2,4 proc., po wzroście w III kwartale o 2,9 proc. Konsensus zakładał wzrost o 2,6 proc.

Spożycie ogółem w IV kwartale 2016 r. było wyższe niż przed rokiem o 3,8 proc., w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,2 proc., a wzrost spożycia publicznego wyniósł 2,7 proc. - poinformował GUS.

dw8h4vf

Ponadto, akumulacja brutto w IV kwartale 2016 r., według GUS, zmniejszyła się o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 5,8 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 25,4 proc. wobec 27,4 proc. przed rokiem.

Jeśli chodzi o dane wyrównanie sezonowo, popyt krajowy w IV kwartale 2016 r. wzrósł realnie o 0,7 proc. Spożycie ogółem w IV kwartale 2016 r. wzrosło realnie o 1,0 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,8 proc.

Z kolei akumulacja w IV kwartale 2016 r. zwiększyła się realnie o 1,0 proc., a nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 0,6 proc.

GUS poinformował w komunikacie, że niższy w IV kwartale wzrost popytu krajowego w stosunku do III kwartału (2,4 proc. wobec 2,9 proc.) wynikał z niższego niż w III kwartale wzrostu spożycia ogółem (3,8 proc. wobec 4,1 proc.) oraz spadku akumulacji brutto o 0,8 proc. (wobec spadku o 1,7 proc. w III kwartale br.).

dw8h4vf

"Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,2 proc. w skali roku i było wyższe niż w III kwartale 2016 r. (3,9 proc.). Na ujemne tempo wzrostu akumulacji brutto w IV kwartale br. wpłynął spadek nakładów brutto na środki trwałe o 5,8 proc. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +2,4 pkt. proc. (wobec 2,8 pkt. proc. w III kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +2,6 pkt. proc. (wobec +3,1 pkt. proc. w III kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,1 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt. proc. (odpowiednio w III kwartale: +2,3 pkt. proc. i +0,8 pkt. proc.)" - podał GUS.

Jak dodano, "w IV kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był negatywny (-1,6 pkt. proc.) i większy niż w III kwartale br. (-1,4 pkt. proc.), co przy większym pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,4 pkt. proc.), przełożyło się na nieco mniejszy negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,2 pkt. proc. (wobec -0,3 pkt. proc. w III kwartale 2016 r.)".

GUS zaznaczył, że "w IV kwartale zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,3 pkt. proc. wobec -0,3 pkt. proc. w III kwartale 2016 r."

dw8h4vf

Podziel się opinią

Share
dw8h4vf
dw8h4vf