Trwa ładowanie...
d1tlqu5

GUS: Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 1,3 proc. rdr (opis)

Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 1,3 proc. rdr, a w porównaniu z wrześniem br. spadła o 2,5 proc. - wynika z poniedziałkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Share
d1tlqu5

Ekonomiści w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się wzrostu produkcji o 1,1 proc. w ujęciu rocznym i spadku o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

"W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,1 proc. W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 15 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,5 proc." - napisano w komunikacie GUS.

GUS poinformował, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu w październiku ukształtowała się na poziomie o 1,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z wrześniem br.

"W stosunku do października ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów - o 16 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,7 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 8,7 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,8 proc., metali - o 5,3 proc., maszyn i urządzeń - o 4,3 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 3,9 proc." - napisał GUS.

d1tlqu5

Urząd statystyczny wyjaśnił, że wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 7 proc., wyrobów tekstylnych - o 5,3 proc. pozostałego sprzętu transportowego - o 5,1 proc., artykułów spożywczych - o 4,8 proc., mebli - o 4,4 proc.

Zgodnie z wstępnymi danymi produkcja budowlano-montażowa (liczona w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięć osób, była w październiku br. niższa o 20,1 proc. niż przed rokiem i o 1,6 proc. niższa w porównaniu z wrześniem br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 17,5 proc. niż w październiku ub. roku i o 3 proc. w porównaniu z wrześniem br. W stosunku do października ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 26,2 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 22,9 proc., a w specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 13,1 proc." - poinformował GUS.

w komunikacie wskazano, że w porównaniu z wrześniem br. spadek poziomu zrealizowanych robót wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 15,8 proc. i w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 2,2 proc., natomiast wzrost w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 8,7 proc.

d1tlqu5

Jednocześnie GUS podał, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,6 proc. w porównaniu z październikiem 2015 r. i o 0,5 proc. w porównaniu z wrześniem br. Spadek cen odnotowano natomiast w produkcji budowlano-montażowej - o 0,1 proc. licząc do października ubiegłego roku i 0,1 proc. wobec września.

"W okresie styczeń-październik 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,7 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,4 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,5 proc. (spadek w ub. roku - o 0,5 proc.)" - dodano.

Zgodnie z poprzednimi danymi GUS we wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. rdr i 10,4 proc. mdm.

d1tlqu5

Podziel się opinią

Share
d1tlqu5
d1tlqu5