Trwa ładowanie...
d4hrfxi

GUS: spadek produkcji we wszystkich działach budownictwa

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju w kwietniu 2016 r. była o 14,8 proc. niższa niż przed rokiem - wynika z danych GUS. Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa; największy przy budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Share
d4hrfxi

Z danych GUS opublikowanych w środę wynika, że produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju w kwietniu 2016 r. była o 14,8 proc. niższa niż przed rokiem, jednak nieznacznie wyższa niż miesiąc temu. W marcu 2016 r. odnotowano spadek produkcji o 15,8 proc., a z kolei kwietniu 2015 r. sektor ten mógł się pochwalić wzrostem produkcji o 8,5 proc.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w I kwartale br. były znacznie gorsze niż przed rokiem.

Spadek produkcji w skali roku, jak wskazują dane GUS, odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Największy spadek dotknął działy zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 31,5 proc., po wysokim wzroście przed rokiem). Z kolei w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne produkcja obniżyła się o 4,8 proc., a w tych specjalizujących się w budowie budynków - spadła o 3,3 proc.

Mniejsza niż przed rokiem była sprzedaż robót o charakterze remontowym (o 15,8 proc.) oraz inwestycyjnym (o 14,3 proc.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w kwietniu br. była o 15,3 proc. niższa niż przed rokiem i o 0,6 proc. względem marca 2016 r.

d4hrfxi

W I kw. 2016 r. produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 13,1 proc. (wobec wzrostu o 5,1 proc. przed rokiem).

W I kw. 2016 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie budownictwa pogorszyła się w stosunku do I kw. ubiegłego roku. Przedsiębiorstwa uzyskały niższe wyniki finansowe zarówno brutto, jak i netto (spadek odpowiednio o 34,7 proc. do 308,9 mln zł oraz o 48,3 proc. do 188,3 mln zł).

Jak wskazuje GUS, wpływ na to miały znacznie gorsze niż przed rokiem ujemne wyniki jednostek specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Słabsze niż przed rokiem były również wskaźniki rentowności, co było z kolei spowodowane znacznym pogorszeniem ujemnych wskaźników rentowności w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży w budownictwie ogółem obniżył się z 1,4 do 0,4 proc., rentowności obrotu brutto - z 2,7 do 1,9 proc., a obrotu netto - z 2,0 do 1,2 proc.

d4hrfxi

GUS podkreśla, że bardziej niekorzystnie niż przed rokiem ukształtował się wskaźnik poziomu kosztów ogółem (98,1 proc. wobec 97,6 proc.). Wzrosły jednak wskaźniki płynności finansowej - I stopnia (z 44,8 do 54,7 proc.) oraz II stopnia (ze 111,6 do 119,1 proc.).

Zmniejszył się udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie badanych przedsiębiorstw budowlanych (z 55,1 do 53,4 proc.), a udział ich przychodów w przychodach z całokształtu działalności ogółu przedsiębiorstw był zbliżony do notowanego w I kw. ubiegłego roku (72,7 wobec 72,2 proc. przed rokiem). Nakłady inwestycyjne w budownictwie w I kw. 2016 r. wzrosły w skali roku o 2,7 proc. (po wzroście o 19,0 proc. przed rokiem).

W maju, jak podaje GUS, ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany mniej pesymistycznie niż przed miesiącem.

Poprawiły się negatywne oceny produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. GUS wskazuje, że oczekiwania w tych obszarach pozostają optymistyczne. W przypadku produkcji budowlano-montażowej oczekiwania zbliżone do notowanych przed miesiącem, a w przypadku sytuacji finansowej - lepsze.

d4hrfxi

Utrzymują się pozytywne, podobne jak przed miesiącem, prognozy portfela zamówień. Przedsiębiorstwa spodziewają się wolniejszego niż oczekiwano w kwietniu tempa spadku cen robót i nie przewidują zmian zatrudnienia.

Głównymi barierami w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej, zdaniem przedsiębiorców, postrzegane są koszty zatrudnienia i konkurencja na rynku. Nieco częściej niż przed rokiem przedsiębiorcy wymieniają wśród utrudnień w prowadzeniu działalności niedobór wykwalifikowanych pracowników.

d4hrfxi

Podziel się opinią

Share
d4hrfxi
d4hrfxi