Trwa ładowanie...
d4g3lq1
d4g3lq1
finanse

Gwałtowny spadek Wskaźnika Przyszłej Inflacji w VI - BIEC

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI, w czerwcu spadł dość gwałtownie. Oznacza to istotne zmniejszenie presji inflacyjnej w gospodarce - podał Instytut BIEC.
Share
d4g3lq1

"Przede wszystkim stabilizują się koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych, a złoty stabilizuje się. Pojawiają się również coraz bardziej wyraźne symptomy ograniczeń po stronie popytu krajowego" - napisano w raporcie.

"Szczególnie istotna dla funkcjonowania firm i ich przyszłych wyników finansowych jest redukcja kosztów wytwarzania, która pozwoli przedsiębiorcom na elastyczne dostosowywanie cen do spodziewanego w najbliższym czasie zmniejszonego popytu wewnętrznego" - dodano.

Autorzy raportu zauważają, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy złoty ustabilizował się względem dwóch podstawowych walut, a tym samym zmniejszył się częściowo niekorzystny wpływ kursu walutowego na ceny importu.

d4g3lq1

"Umocnienie złotego do dolara i euro nie wpłynęło jak do tej pory na spadek cen importu. Zmiany w kursie złotego zwykle znajdują swe odbicie w cenach importu z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Można spodziewać się więc, że w najbliższych miesiącach ceny importu, które rosną od jesieni ubiegłego roku ulegną stabilizacji lub nawet spadkowi" - napisali.

Według instytutu BIEC pewnym zagrożeniem dla tempa odwracania się tej tendencji mogą być rosnące ceny surowców na światowych rynkach.

"Ostatnie tygodnie charakteryzowały się wyższymi cenami ropy naftowej, miedzi oraz wielu innych podstawowych surowców, a to zdaniem części ekonomistów związane jest z nadchodzącym ożywieniem w gospodarce amerykańskiej" - napisali.

W raporcie zaznaczono, że w przedsiębiorstwach spadają koszty wytwarzania.

d4g3lq1

"Głównie dotyczy to kosztów w przeliczeniu na jednostkę wyrobu, a więc tych, które poza kosztami pracy zawierają, koszty zakupu materiałów i surowców do produkcji, koszty kredytu i inwestycji. Koszty w przeliczeniu na jednego zatrudnionego obrazujące koszty pracy, w ostatnich miesiącach uległy stabilizacji głównie za sprawą mniejszej dynamiki wzrostu płac oraz spadku zatrudnienia" - napisano.

"O ile w najbliższych miesiącach należy spodziewać się dalszej redukcji kosztów pracowniczych, o tyle na pozostałe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw będą miały wpływ czynniki związane z cenami surowców na światowych rynkach oraz kurs złotego" - dodano.

Autorzy raportu podkreślają, że od początku roku spada dynamika zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe. Ich zdaniem w najbliższym czasie obok wielkości zatrudnienia i dynamiki płac będzie to istotny czynnik determinujący wielkość popytu w gospodarce.

"Ostatnie dwa miesiące charakteryzowały się przyspieszeniem tendencji do odchodzenia przez gospodarstwa domowe od finansowania zakupów przy wykorzystaniu kredytu bankowego" - napisali.

"Jednocześnie dochodzą coraz liczniejsze sygnały o nasilaniu się trudności ze spłacaniem kredytów konsumpcyjnych. Czynniki te będą działały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej" - dodają.

d4g3lq1

Podziel się opinią

Share
d4g3lq1
d4g3lq1