Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

HANDLOWY - Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitał...

HANDLOWY - Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (2/2013)
Share
d3z1ieg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Grupa") za 2012 rok.
Załączniki
Plik Opis
Raport biecy nr 22013Bank Handlowy wstpne wyniki finansowe za 2012 roksent.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bank Handlowy w Warszawie SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 692-50-23
(telefon) (fax)
listybh@citi.com www.citihandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg