Trwa ładowanie...
d238648
espi

HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z k...

HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem (40/2012)
Share
d238648
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
HARDEX S.A.
Temat
Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że łączna wartość transakcji zrealizowanych z kontrahentem przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem transakcji pomiędzy Emitentem a D.D.S. Kistenfabriek - Belgia jest sprzedaż płyt pilśniowych produkowanych przez Emitenta. Współpraca handlowa polega na realizacji przez Emitenta bieżących zamówień składanych przez ww. kontrahenta. W okresie od 10.04.2011r. do dnia przekroczenia progu 10% kapitałów własnych łączna wartość transakcji wyniosła 3.221.786,83 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARDEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-600 Krosno Odrzańskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gubińska 63
(ulica) (numer)
(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11
(telefon) (fax)
plyta@hardex.pl www.hardex.pl
(e-mail) (www)
926-000-13-37 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d238648

Podziel się opinią

Share
d238648
d238648