Trwa ładowanie...
d4d43i6
espi

HARDEX S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własn...

HARDEX S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (39/2012)
Share
d4d43i6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
HARDEX S.A.
Temat
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że łączna wartość dostaw zrealizowanych w ramach umów ramowych przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem umów ramowych zawartych pomiędzy Emitentem a grupą kapitałową Swedwood jest dostawa gotowych formatek do mebli z płyty pilśniowej. W okresie od 11.02.2012r. do dnia przekroczenia progu 10% kapitałów własnych łączna wartość dostaw zrealizowanych w ramach umowy ramowej wyniosła 3.470.644,91 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARDEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-600 Krosno Odrzańskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gubińska 63
(ulica) (numer)
(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11
(telefon) (fax)
plyta@hardex.pl www.hardex.pl
(e-mail) (www)
926-000-13-37 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4d43i6

Podziel się opinią

Share
d4d43i6
d4d43i6