Trwa ładowanie...
d3bckyy

HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (88/2011)

HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (88/2011)

Share
d3bckyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku zawarte zostały w trybie obiegowym umowy pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przedmiotem umów jest kupno-sprzedaż surowca drzewnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Surowiec będzie sprzedawany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony umów. Jako zabezpieczenie należności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia na rzecz RDLP Zielona Góra zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej na łączną kwotę 1.057.000 zł ? obowiązującej do dnia 22.08.2012r. Szacunkowa wartość umów wynosi 3.207.294,00 zł. Łączna wartość umów zawartych ze Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze w okresie krótszym niż 12 miesięcy wynosi 8.847.573,00 zł i spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust.2 oraz § 2 ust.1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARDEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-600 | | Krosno Odrzańskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gubińska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (68) 383 53 01 do 07 | | (68) 383 62 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | plyta@hardex.pl | | www.hardex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy