Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

HARDEX S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (38/2012)

HARDEX S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (38/2012)
Share
d3p3vsv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 10.04.2012r. Spółka powzięła informację, że na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 5 kwietnia 2012r. Skarb Państwa po przeprowadzeniu procesu sprzedaży zbył 2.609.380 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,24 PLN Spółki Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, stanowiących 22,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 2.609.380 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed przeprowadzeniem transakcji Skarb Państwa posiadał 2.609.380 akcji Spółki stanowiących 22,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 2.609.380 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji
Skarb Państwa nie posiada akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARDEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-600 Krosno Odrzańskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gubińska 63
(ulica) (numer)
(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11
(telefon) (fax)
plyta@hardex.pl www.hardex.pl
(e-mail) (www)
926-000-13-37 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv