Trwa ładowanie...
d3rgvtg

HARPER HYGIENICS S.A. - Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A. (1/2011)

HARPER HYGIENICS S.A. - Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A. (1/2011)

Share
d3rgvtg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 roku Pan Grzegorz Świderski pełniący funkcję członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Łańcucha Dostaw złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.Pan Grzegorz Świderski decyzję złożenia rezygnacji umotywował względami osobistymi.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rgvtg

| | | HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARPER HYGIENICS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-634 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Racławicka | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 25 759 36 43-47 | | 25 759 36 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | Harper@cleanic.pl | | www.cleanic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-012-05-98 | | 002203701 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Robert Neymann Prezes Zarządu
2011-01-11 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rgvtg

Podziel się opinią

Share
d3rgvtg
d3rgvtg