Trwa ładowanie...
d4gchpx

HAWE - Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...

HAWE - Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku. (RB-51/2013). (51/2013)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku. (RB-51/2013). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 1 lipca 2013 roku (dalej "ZWZ"). 1. Akcjonariusz: TRINITYBAY INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nicosia, Cypr Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 26.376.556 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 26.376.556 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 69,74 Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 24,60 2. Akcjonariusz: PETRENAMS z siedzibą w Nicosia, Cypr Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 7.000.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.000.000 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 18,51 Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 6,53 3. Akcjonariusz: RUBIKON S.A. SKA z siedzibą we Wrocławiu Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.858.618 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.858.618 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 10,20 Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 3,60 Wyżej
wskazana korekta polega na skorygowaniu udziału w liczbie głosów na ZWZ: TRINITYBAY INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nicosia, Cypr z [%] 66,68 na 69,74; PETRENAMS z siedzibą w Nicosia, Cypr z [%] 17,69 na 18,51; RUBIKON S.A. SKA z siedzibą we Wrocławiu z [%] 9,75 na 10,20; Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx