Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

HAWE - Podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel SA (34/2014)

HAWE - Podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel SA (34/2014)
Share
d31m8t7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że powziął wstępną informację o wynikach wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie(dalej: "Mediatel") ogłoszonego w dniu 16 września 2014 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2014 z dnia 16 września 2014 roku. Spółka informuje, iż w ramach wezwania złożono zapisy na 8 566 974 akcje będące jego przedmiotem. Emitent informuje, że w wyniku wezwania jego udział w kapitale zakładowym uległ zmianie i stanowi 99,7534% udziału w kapitale zakładowym spółki Mediatel oraz uprawnia do oddania głosów stanowiących 99,7534% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185,
poz. 1439) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2014-11-05 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7