Trwa ładowanie...
d3vc509

HAWE - Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną ? Budowa SSPW woj. warmińsko - mazu ...

HAWE - Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną ? Budowa SSPW woj. warmińsko - mazurskie. (RB-54/2015) (54/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Termin realizacji umowy znaczącej przez spółkę zależną ? Budowa SSPW woj. warmińsko - mazurskie. (RB-54/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że termin realizacji prac projektowych i budowlanych (określony w Umowie PPP jako Termin Zakończenia Budowy SSPW) w ramach projektu ?Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej ? województwo warmińsko ? mazurskie? (Projekt), realizowanego przez spółkę zależną Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ORSS) na podstawie umowy o partnerstwie publiczno ? prywatnym z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Umowa PPP) zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim (Zamawiający) a ORSS, przypada w dniu 15 września 2015 r. Po tym terminie prowadzone będą czynności rozliczeniowe. O zawarciu Umowy PPP Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Projekt zakłada zaprojektowanie, budowę i utrzymanie oraz zaoferowanie usług z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, tworzącej regionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu o
długości 2241 km. Wartość Umowy PPP wynosi 316 mln złotych brutto. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? Informacja poufna. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-09-02 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509