Trwa ładowanie...
d3373at

HAWE - Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-57/2 ...

HAWE - Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-57/2015) (57/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. (RB-57/2015)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. (Spółka, Wierzyciel) informuje, że dzisiaj tj. 4 września 2015 r. powziął informację o złożeniu w dniu 1 września 2015 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w Warszawie (Sąd), przez wierzyciela ADVISERS S.A. z siedzibą w Warszawie (Wierzyciel), wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki (Wniosek). Zarząd oświadcza, że działania podjęte przez Wierzyciela są nieadekwatne do wysokości jego wierzytelności i mają na celu wyłącznie wywarcie presji na Spółce zmierzające do spłaty Wierzyciela. Zarząd Spółki oświadcza, że nie podejmie żadnych czynności wbrew zasadzie zabezpieczenia w równym stopniu interesów wszystkich wierzycieli Spółki, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2015 z dnia 2 września 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? Informacja poufna.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-09-04 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at