Trwa ładowanie...
d279szr

HAWE - Zawarcie przez spółkę zależną umowy z litewskim operatorem telekomunikacyjnym - Data Logis...

HAWE - Zawarcie przez spółkę zależną umowy z litewskim operatorem telekomunikacyjnym - Data Logistics Center. (RB-6/2011) (6/2011)

Share
d279szr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy z litewskim operatorem telekomunikacyjnym - Data Logistics Center. (RB-6/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 stycznia2010 roku) spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") zawarła umowę (dalej Umowa) z litewskim operatorem telekomunikacyjnym Data Logistics Center UAB z siedzibą w Wilnie, Litwa (dalej DLC).Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością jej dalszego przedłużenia. Przewidywana wartość umowy w okresie 3 lat od daty uruchomienia wyniesie ok. 1,1 mln zł.Przewidywany termin uruchomienia usługi: marzec 2011.Zawarcie Umowy oznacza uruchomienie międzyoperatorskiego punktu styku w Ogrodnikach, na granicy Polski i Litwy. DLC jest wiodącym litewskim operatorem telekomunikacyjnym związanym z branżą energetyczną. Usługa i międzyoperatorski punkt styku na granicy polsko-litewskiej będą zrealizowane na bazie technologii DWDM, która jest podstawą świadczenia usług transmisji danych w ramach operatorskiej części
działalności HAWE Telekom.Kary umowne: w Umowie przyjęte są kary analogiczne jak w umowach dla tego typu usług.Podpisanie umowy z kolejnym zagranicznym operatorem potwierdza rosnącą pozycję spółki na rynku połączeń międzynarodowych. Dzięki współpracy z litewskim operatorem Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE została połączona z kolejnym krajem sąsiadującym z Polską.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie?informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2011-01-19 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr